» از همین شاعر
 يار افگند برخ گرچه نقاب من و تو
 شکوفه زار بود بسکه بوستان قفس
 ايدل برو کنار شو آن دلبر آمده
 ز غيرت خويش در خويشتن نا آشنا بينم
 اگر تو جان ندهی می برد ملاحت يار
 ز بحر لا در اسرار منصور
 به دکان نفس دارم بنا آيينه سازی را
 ياد او خود بفزونی چو رسد ياد رود
 عدم ميخانه ميباشد زلال از آب حيوانش
 نور جانست هويدا و عيان و چه نهان

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

نه بارم بر سر دوشی نباشد هم بدوشم بار
نخواهم هرزه گردی را که بينم سرزنش از خار
دگر ای چشم از نظاره اين تر دامنی تاکي؟
حجاب ما تويی شد از تو فرق يار از اغيار
نخواهم صحبت خضر ار حيات جاودان بخشد
همه اوقات باشم همچو چشم دلبران بيمار
نديدم راحتی در راه و رسم اين جهان ايدل
بحمدالله برونم خود ز ننگ سبحه و زنار
همه خايف ز وهم خويشتن از بهر ميعادند
...... مبدا و ميعاد بگذشته است پی غماز

(ادامهء اين غزل در دسترس مان نمی باشد.)


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *