» از همین شاعر
 هر که دارد هوس راه عدم بسم الله
 بقا حسن و فنا اندر مقابل چيست مر آتش
 طفل نوگويای عشقم هر چه گويم باک نيست
 بخت من بيدار چشمم مست خواب
 وحشی روش از حيرت يکتايی خويشم
 ز پا فتادنم اينجا نفس کشيدن ما شد
 زخاک درگهء ما يافت اعتبار فلک
 اشک عاشق دان تو چون منصور مژگانست دار
 موج زن هر طرف دريای حسن يار ماست
 تا شدم بيخبر از نام و نشان

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

حيرت افزا صوت رحمانی شنو
ماورای گوش انسانی شنو
بر فراز تخت او ادنی نشين
صد هزار اسرار پنهانی شنو
پاک شو ز آلايش کون و مکان
هر طرف آواز سبحانی شنو
قم باذنی موج دريای بقاست
از زبان عيسی ثانی شنو
تاکه ميدانی بود کفر احمدا
انتهای کار نادانی شنو


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *