+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


افغانستان درحالی سومین تجربۀ دموکراسی خود را پشت سر می گذارد که ما هنوز نیازمند آنیم تا مبانی فکری و اصول پایه یی دموکراسی را در روشنایی دانش سیاسی و چشم انداز ویژه گی های فرهنگی- اجتماعی کشور بیشتر و بهتر بشناسیم. چگونه گی تفکیک قوا در قانون اساسی کشورهنوز محتاج به بحث های گسترده است، باید این چگونه گی را بشناسیم. این شناخت می تواند ما را در امر تحکیم یک نظام دموکراتیک کمک کند. در جهان مدرن دموکراسی بر مبانی و اصولی استوار است که آن مبانی و اصول در نتیجۀ مبارزۀ دراز مدت پدید آمده است. ... دنباله

باران سردی می بارد، بارانی به سردی و بی رنگی خون «انیسه» دوشیزۀ قهرمان کاپیسا که شاید در آن سوی سده های دور پیوندی دارد با « روشنک»، بانویی که تمام روز در برابر سکندر شمشیر زد و سکندر بر او پیروز نشد. باران می بارد و اندام پیر و برهنۀ زمین می لرزد، چنان اندام زاغه نشینانی در زیر شلاق نفس های سرد بادهای زمستانی. خون انیسه نیز با همین سردی و بی رنگی بر زمین ریخت، نه خون او را کوردلان بی معرفت، که نفرین به نام و ننگ شان باد بر زمین ریختند! آب از آب تکان نخورد؛...

 اسلام ستیزی
 اکبر گنجی
تظاهرات اعتراضی گسترده ی مسلمان ها علیه دولت آمریکا طی یک هفته گذشته- که به کشته شدن حداقل ۱۳ شهروند کشورهای عربی و غربی و زخمی شدن صدها تن منجر شد- دوباره نگاه ها را به مسأله ای پیچیده و زخمی دردناک معطوف کرد. برای ریشه یابی این مسأله ابتدا به شش مورد از مواردی که در سال ۲۰۱۲ رخ داده بنگرید: انتشار خبر قرآن سوزی نظامیان آمریکا در افغانستان، انتشار تصاویر ادرار کردن تفنگداران دریایی آمریکا بر اجساد افغان ها، آتش زدن قرآن توسط یک کشیش آمریکایی، افشای استفاده از متنی برای تدریس به نظامیان در در کالج ستاد مشترک ارتش...

در پیوند به سخنان عبدالرب رسول سیاف در روز ۱۸ سنبله/ شهریور در مراسم سالگرد شهادت احمدشاه مسعود در تالار لویه جرگه: (۱)- حرف های سیاف در باب نکوهش حمله های انتحاری ای که از سوی طالبان انجام می شود کاملا درست و متین بود. گمان نمی کنم کسی که اندک ترین آشنایی ای با مسائل دینی داشته باشد با او در این باره مخالفتی از خود نشان دهد. اما پرسشی که در این جا تولید می شود این است که چرا سیاف تا کنون در محکومیت حمله های انتحاری لب به سخن نگشوده بود؟ آیا او به توصیۀ کرزی با صراحت...

وقتی کسی به نام مولوی مجب الرحمان، تمام خشونت طالبان را در حنجرهء خود جمع می کند وبعد فتوا می دهد که موسیقی حرام است و نباید کنسرتی راه اندازی شود، تازه پس از یک دهه دهل کوبیدن بر بام دموکراسی، آزادی های مدنی و حقوق بشر، صدای پای طالب را بار دیگر در دهلیز خانۀ خود می شنویم و صدای شلاق او را که بر اندام زنی در خیابان می پیچید! شنیدن یک چنین خبری از سرزمین چون هرات با آن همه گذشتۀ غنامند تاریخی وفرهنگی شگفتی انگیز به نظرمی آید! من تصور می کنم که آزمون های استخباراتی همسایه گان...


 » بیشتر...
 درنگی بر رویکرد فرهنگی در فرمان اخیر رییس جمهور کرزی
 مجيب مهرداد
 در مراسم اعدام آفتاب
 پرتو نادری
 دولت، جامعهء مدنی و بیماریهای همگون
 پرتو نادری
 بیست و ششم دلو درتاریخ افغانستان دیگر وجود ندارد
 پرتو نادری
 دفتر در قطر صدا در پاکستان
 پرتو نادری
 انفجار دوم
 پرتو نادری
 «دهه اشتباهات»، تجربه یی ناکام
 حسن ابراهیمی
 طالبان نکتایی دار از طالبان مسلح خطرناکترند!
 احمد ارشاد خطیبی
 ما و سیاست
 غفران بدخشانی
 شهروندان معترض
 منان شیوا
 وقتی عدالت گرگی می شود
 منان شیوا
 اشراف به دموکراسی
 منان شیوا
 اعتراف می کنیم که ما
 منان شیوا
 از چه خواهد شد؟، به سوی چه باید کرد؟
 عزیز آریانفر
 کدام استعداد؟ سخنی با والی بدخشان
 منان شیوا
 "من متهم می کنم"
 منان شیوا