+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی

 » دیگر نگاشته ها
 گفتار نخست: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان
 در گفت وگو با بچه ی جواهر (یعقوب یسنا)
 در مراسم اعدام آفتاب
 دراصول و اسرار سخنرانی
 گفتار سوم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینه ذهن عارفان و ف
 نامه ی عاشقانه
 درآمدی بر روان شناسیِ خودسانسوری
 گفتار هشتم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و
 از شعر بومی گرا تاشعر بومی
 دیالکتیکِ اسطوره ای در شعر «نشانی» اثر سهراب سپهری

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰
پنجره

کلوب قلم افغانها در سویدن، در ادامه ی فعالیت های فرهنگی و ادبی خود این بار به نکوداشت و تبجیل از مقام والای استاد سخن واصف باختری ، شاعر بزرگی که عمریست مذاب احساسش را در یاقوت شعر وسخن سر ریز کرده است و رنجنامه مردمش را خطاب به انسان و انسانیت در قالب نوشته ها و سروده های زیبا، محکم و استوار، فریاد برآورده است، می پردازد.

کلوب قلم بر آن است که این مراسم بزرگداشت را از ساعت 12.00 تا 19.00 شام روز شنبه 4 ماه جون سال روان میلادی، در سالن کنفرانس های لیسه نکهء استکهلم برگزار نماید . به همین دلیل از محضر شما ادب دوستان گرامی صمیمانه تقاضا می نماید که در این بزرگداشت شرکت نموده و بر عظمت این محفل فرهنگی و ادبی بیفزایید.

ورود برای همه آزاد می باشد.

واحد بزرگداشت استاد واصف باختری
کلوب قلم افغانها در سویدن
info@farda.org
شماره های تماس
+4670 444 98 69 – +4670 594 22 07 - +46709930902


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این متن نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *