+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی

 » دیگر نگاشته ها
 پایان دوران درخشان ترجمه
 شب برفی
 دختران مخفی
 صبح صادق ندمد تا«شب یلدا» نرود
 انسان در" گلنار و آینه"
 زبان، وَ غیبتِ جهان
 گفتار هفتم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و
 شهروندان معترض
 آزمون های استخباراتی همسایگان
 به راستی، ریالیسم جادویی چیست؟

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱
فهيم رسا
example6

شمار زیادی از جوانان فیس بوکی به حساسیتی که در بارۀ شمارۀ ۳۹ در افغانستان وجود دارد، اعتراض کردند و نمایه های صفحات فیس بوک شان را با این شماره دگرگون ساختند.
شمارۀ 39 به دلیل بارِ خرافاتیی که در جامعۀ سنتی افغانستان دارد، موجب بروز بسیاری از معضلات اجتماعی شده است.
حذف کمیتۀ شماره ۳۹ از جمع چهل کمیته یی که برای بحث روی آجندای لویه جرگۀ سنتی تشکیل شده بودند، واپسین حساسیت در این باره بود که از سوی شرکت کنندگان این جرگه ایجاد شد.
حرکت جوانان در فیس بوک با شعارهای «39 فقط یک عدد است»، «در مبارزه با خرافات با ما بپیوندید»، «شیران از شمارۀ 39 هراسیدند» و... آغاز شد و با گذشت لحظاتی، به هواداران این حرکت افزوده شد.
دگرگون شدن ده ها نمایۀ فیس بوک در جریان یک روز، این امیدواری را می آفریند که دامنۀ مبارزات جوانان افغانستان در شبکه های اجتماعی گسترش یافته و کم کم دارد به حرکت های جدی سیاسی ـ اجتماعی تبدیل می شود.


تا کنون ۲ دیدگاه بر این متن نوشته شده است   پنهان نمودن

مصطفی خطاط:

من واقعا خوشحالم که می بینم یک همچین حرکتی شروع شد البته من هم خودم از جمله همین آدمها بودم ولی متاسفانه هنوز هم تعدادی از جوانان ما نمی خواهند بپذیرند که دوره خرافه گویی و خرافه پرستی به پایان رسیده
به امید افغانستانی روشن و آگاه
سید عبدالله:

حرکت جوانان فیس بوک واقعاً قابل قدر بود.
امید روزی این پدیده به کلی ریشه کن شود
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *