+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی

 » دیگر نگاشته ها
 شب برفی
 لطیف ناظمی، شاعری از تبار درختان
 «سیمرغ» و یاد داشتی برآن
 نظریه ی قدرت فوکو
 به راستی، ریالیسم جادویی چیست؟
 هر واژه یک شهروند است
 و بار دیگر پنجره
 از شعر بومی گرا تاشعر بومی
 دانه ی ناراضی
 رابعه اثیر و چشم انداز زنانه در شعر

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱
احسان الله سلام

بعد از بریدن سر شماری از شهروندان بی سر و بی سرپرست از جانب «برادران مسلح مخالفان گروپ های ناراضی افراطی نیروهای مقاومت ملی هراس افگنان چرکین زلف» دو ریش را در یک لنگی کردم تا علت این بریدن ها را باید پیدا کنم. نخست از سخنگوی دولت پرسیدم. گفت:« علتش را از والی ولایت پرسیدیم، به علت این که موترش پنچرشده بود، به محل حادثه نرفته است. این که چرا تایرموتروالی در این شرایط حساس تاریخ پنچرشده، علتش باید پیدا شود. برای تحقیق در بارۀ برآمدن باد تایرموتر والی یک کمیسیون تحقیق به سرپرستی مشاور رئیس جمهور در "امور خالی شدن باد های دولتی" تعیین شده، اما به علت برآمدن باد تایرهای طیاره؛ کمیسیون به منطقه پروازنکرده است. یک کمیسیون دیگر مؤظف شده تا علت کمبود باد را در تایرهای طیاره تحقیق کند که ان شاءالله نتایج این بی بادی را به آگاهی ملت پرباد مان می رسانیم .»

وقتی دیدم که پرسشم را باد های سخنگو به هوا بُرد، ناچار یک وجب ریش ساخته گی خریدم و دویدم به سوی محل سربری. بعد از تک و دوبسیار و کشیدن نازکیک و نخرۀ شپش با هزار نیرنگ امارتی از سخنگوی شلاقیان پرسیدم که " علت حلال کردن این آدم ها چه بود؟" بدون این که دنبال باد و هوا برود، گفت:«والله در این روزها از دست کافرهای کباب خور نه بره پیدا می شه، نه گوسفند. قیمت گاو بالا رفته، شتربه ذره بین دیده نمیشه، در شریعت هم روا نیست که گردن خر و سگ را ببریم. الحمدالله که آدم ارزان و فراوان است.»


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این متن نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *