+ - x
 » از همین شاعر
 مقدر است که تا روح در بدن باشد
 پی آن آهوی رم کرده بیجا کو بکو گشتم
 هر که را داغ در جگر نبود
 در بياض چشم خود تصوير شيرين می کشم
 اين عکس شوخ و شنگ قشنگ از نگار ماست
 نه محتسب نه ملا بر خری سوارم کرد
 در عالم کثرتی به کثرت ميجوش
 سر زلفت به هر کس تار دارد
 بی نکورويی گلستان خوش نمی آيد مرا
 نه من چين و نه جاپان می روم يار

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

از چه خار از ما خوری ای جامه خارای بيا
جای ما هم يك شبی ای شوخ هرجايی بيا
سر فگندم پيش پايت ای بت طناز من
گر به زور و زر نيايی با دل آسايی بيا
لايق بزم حنايت گر نبودم شاه من
كاش ميگفتی مرا در خيل سرپايی بيا
كم نگردد يك سرمويی ز شان و شوكتت
بر سر مجنون خود با فر ليلايی بيا
می روی هر جا نگارا با لباس رنگ رنگ
سوی ما هم ای جوان طرز اروپايی بيا
جان خود را عشقری كی از تو می دارد دريغ
ای جفاجوی ستمگر هر چه می خواهی بيا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *