+ - x
 » از همین شاعر
 عشق اگر در جلوه آرد پرتو مقدور را
 پرکرده جرو لایتجزاکتاب ما
 به مهر مادرگیتی مکش رنج امید اینجا
 جلوهٔ او داد فرمان نگاه آیینه را
 بر طاق نه تبخیر جاه و جلال را
 فرصتی داری ز گرد اضطراب دل برآ
 کرده ام باز به آن گریهٔ سودا، سودا
 نفس آشفته می دارد چوگل جمعیت ما را
 کیست بردارد ز اهل معرفت ناز تو را
 به خیال چشم که می زند قدح جنون دل تنگ ما

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مکش ای آفتاب از فکر زر بر پشت آتش را
ز غفلت می پرستی چند چون زردشت ، آتش را
به ترک ظلم ، ظالم برنگردد از مزاج خود
همان اخگر بودگر جمع گردد مشت آتش را
مشو با تندخویی از عدوی ساده دل ایمن
که آخرروی نرم آب خواهدکشت آتش را
به اهل سوزکاوش داغ جانکاهی به بار آرد
چوشمع زروی نادانی مزن انگشت آتش را
شرار خردهٔ زر، خرمن گل راست برق آخر
چرا ای غنچه بیرون نفکنی ازمشت آتش را
خیال التفاتش از عتابم بیش می سوزد
به گرمی فرق نتوان یافت روازپشت آتش را
نه تنها ناله زنهاری ست از برق عتاب او
به قدر شعله اینجا می دمد انگشت آتش را
زر از دست خسان نتوان بجز سختی جداکردن
که بی آهن نخواهد ریخت سنگ ازمشت آتش را
به سعی ظلم کی رفع مظالم می شود بیدل
به آب خنجروشمشیرنتوان کشت آتش را


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *