+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم

 رفت از برم دلستان روز و شب در فغان، آسمان
   » دفعات بازدید: ۴۶۸۱

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۹
 رقص بکن، شور بده خرمن زلفان
   » دفعات بازدید: ۳۷۹۴

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
 رهان مرا از درد و ناتوانی
   » دفعات بازدید: ۳۷۸۸

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۸
 رو سر بنه ببالين تنها مرا رها کن
   » دفعات بازدید: ۳۶۲۸

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۷
 روشنی چشمم، بی تو نتوانم
   » دفعات بازدید: ۳۲۹۲

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین