+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم

 رفت از برم دلستان روز و شب در فغان، آسمان
   » دفعات بازدید: ۵۳۰۹

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۹
 رقص بکن، شور بده خرمن زلفان
   » دفعات بازدید: ۴۴۲۲

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
 رهان مرا از درد و ناتوانی
   » دفعات بازدید: ۴۴۶۰

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۸
 رو سر بنه ببالين تنها مرا رها کن
   » دفعات بازدید: ۴۱۲۸

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۷
 روشنی چشمم، بی تو نتوانم
   » دفعات بازدید: ۳۷۹۹

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین