+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)

 رفت از برم دلستان روز و شب در فغان، آسمان
   » دفعات بازدید: ۵۰۴۱

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۹
 رقص بکن، شور بده خرمن زلفان
   » دفعات بازدید: ۴۱۳۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
 رهان مرا از درد و ناتوانی
   » دفعات بازدید: ۴۱۷۵

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۸
 رو سر بنه ببالين تنها مرا رها کن
   » دفعات بازدید: ۳۹۰۳

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۷
 روشنی چشمم، بی تو نتوانم
   » دفعات بازدید: ۳۵۷۳

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین