+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی

 شادی کنيد ای دوستان، من شادم و آسوده ام
   » دفعات بازدید: ۶۰۲۷

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۸
 شب چو در بستم و مست از می نابش کردم
   » دفعات بازدید: ۴۲۰۳

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۸
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب
   » دفعات بازدید: ۳۶۸۹

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۴
 شبهاي ظلمانی، ميان طوفان ها
   » دفعات بازدید: ۴۹۵۶

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۷
 شبهای روشن
   » دفعات بازدید: ۳۴۳۹

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 شبی را با من ای ماه سحرخيزان سحر کردی (مرغ بهشتی)
   » دفعات بازدید: ۳۲۳۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۷
 شبی ز شبها، من و تو تنها
   » دفعات بازدید: ۴۱۹۴

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 شد ابر پاره پاره، چشمک بزن ستاره
   » دفعات بازدید: ۵۹۰۲

امتیاز: ۳,۱ | مجموع آراء: ۷
 شکايت دارم
   » دفعات بازدید: ۳۱۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شکست عهد من و گفت هر چه بود گذشت
   » دفعات بازدید: ۳۳۴۶

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین