+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی

 شادی کنيد ای دوستان، من شادم و آسوده ام
   » دفعات بازدید: ۶۵۷۲

امتیاز: ۴,۶ | مجموع آراء: ۹
 شب چو در بستم و مست از می نابش کردم
   » دفعات بازدید: ۴۵۳۸

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۰
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب
   » دفعات بازدید: ۳۹۰۹

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۴
 شبهاي ظلمانی، ميان طوفان ها
   » دفعات بازدید: ۵۱۳۳

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۷
 شبهای روشن
   » دفعات بازدید: ۳۶۵۷

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 شبی را با من ای ماه سحرخيزان سحر کردی (مرغ بهشتی)
   » دفعات بازدید: ۳۵۲۱

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۷
 شبی ز شبها، من و تو تنها
   » دفعات بازدید: ۴۶۰۳

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 شد ابر پاره پاره، چشمک بزن ستاره
   » دفعات بازدید: ۶۳۹۳

امتیاز: ۳,۱ | مجموع آراء: ۷
 شکايت دارم
   » دفعات بازدید: ۳۳۹۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شکست عهد من و گفت هر چه بود گذشت
   » دفعات بازدید: ۳۵۷۰

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین