+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)

 پر کن پياله را
   » دفعات بازدید: ۳۷۹۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۴
 پنداشتم هميشه گل خاطر منی
   » دفعات بازدید: ۷۱۸۴

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۶
 پوشيده چون جان ميروی اندر ميان جان من
   » دفعات بازدید: ۶۴۴۲

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۱۳
 پيدا شد و پيدا شد، گمگشته ی ما امشب
   » دفعات بازدید: ۹۳۷۳

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۸
 پيری رسيد و فصل جوانی دگر گذشت
   » دفعات بازدید: ۵۷۱۹

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۸
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین