+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم

 چرا ديشب به سوی من نميديدی، نميديدی
   » دفعات بازدید: ۴۹۸۳

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۹
 چشم به راهت دل به يادت گريه کردم
   » دفعات بازدید: ۴۸۷۸

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۸
 چشم سيه داری قربانت شوم من
   » دفعات بازدید: ۳۲۹۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته
   » دفعات بازدید: ۴۵۵۴

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۷
 چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی
   » دفعات بازدید: ۵۰۲۸

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۷
 چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من (مجلسی)
   » دفعات بازدید: ۴۳۱۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۸
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
   » دفعات بازدید: ۲۸۱۰

امتیاز: ۲,۵ | مجموع آراء: ۴
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
   » دفعات بازدید: ۵۸۷۸

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۵
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین