+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم

 چرا ديشب به سوی من نميديدی، نميديدی
   » دفعات بازدید: ۵۵۸۷

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۹
 چشم به راهت دل به يادت گريه کردم
   » دفعات بازدید: ۵۷۴۳

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۸
 چشم سيه داری قربانت شوم من
   » دفعات بازدید: ۳۸۱۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته
   » دفعات بازدید: ۵۴۴۴

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۷
 چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی
   » دفعات بازدید: ۶۲۴۷

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۸
 چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من (مجلسی)
   » دفعات بازدید: ۴۹۱۱

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۸
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
   » دفعات بازدید: ۳۳۶۹

امتیاز: ۲,۵ | مجموع آراء: ۴
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
   » دفعات بازدید: ۸۶۴۲

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۶
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین