+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی

 چرا ديشب به سوی من نميديدی، نميديدی
   » دفعات بازدید: ۵۰۶۴

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۹
 چشم به راهت دل به يادت گريه کردم
   » دفعات بازدید: ۵۰۲۱

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۸
 چشم سيه داری قربانت شوم من
   » دفعات بازدید: ۳۳۷۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته
   » دفعات بازدید: ۴۶۶۹

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۷
 چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی
   » دفعات بازدید: ۵۱۵۰

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۷
 چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من (مجلسی)
   » دفعات بازدید: ۴۴۰۳

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۸
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
   » دفعات بازدید: ۲۸۹۳

امتیاز: ۲,۵ | مجموع آراء: ۴
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
   » دفعات بازدید: ۶۳۹۹

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۵
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین