+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)

 چرا ديشب به سوی من نميديدی، نميديدی
   » دفعات بازدید: ۵۲۸۹

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۹
 چشم به راهت دل به يادت گريه کردم
   » دفعات بازدید: ۵۳۶۲

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۸
 چشم سيه داری قربانت شوم من
   » دفعات بازدید: ۳۵۵۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته
   » دفعات بازدید: ۴۹۷۴

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۷
 چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی
   » دفعات بازدید: ۵۶۶۲

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۸
 چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من (مجلسی)
   » دفعات بازدید: ۴۶۱۸

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۸
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
   » دفعات بازدید: ۳۱۰۸

امتیاز: ۲,۵ | مجموع آراء: ۴
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
   » دفعات بازدید: ۷۳۵۰

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۵
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین