+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ز بس به ياد تو هر شب خدا خدا کردم
 اولين عشقم تو بودی، آخرين عشقم تو بودی
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
 شکست عهد من و گفت هر چه بود گذشت
 بهار من حذر از نو بهاران می کنی تا کی؟
 از یادت من برفتم
 ميروی از من و لبريز فغانم، چه کنم؟
 گاه در آغوش اين، گاه در آغوش آن
 کی رفته يی ز دل که تمنا کنم ترا؟
 آه چه خوش آمدی، صفا کردی

برگ نخست » موسیقی » از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
۴.۲
امتیاز: ۴.۲ | مجموع آراء: ۹
خبر آورده اند آمده یی
از سفر بعد سالهای دراز
باز هم دل هوای عشق تو کرد
چون کبوتر که می کند پرواز

از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی

قلم آرزو به لوح بلند
نقش دیگر به یادگار کشید
دل من مرده بود از غم تو
بس که یک عمر انتظار کشید

از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی

خبر آورده اند آمده یی
از سفر بعد سالهای دراز
باز هم دل هوای عشق تو کرد
چون کبوتر که می کند پرواز

تو که رفتی و ترک من کردی
با چه پایی به دیدنت آیم
ای که با دیگران هم آغوشی
بی تو من سالهاست تنهایم

از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *