+ - x
 » دیگر ترانه ها
 خنده به لب های ترا
 شکايت دارم
 دور از تو هرشب تا سحر گریان چو شمع محفلم
 فقط سوز دلم را در جهان پروانه ميداند
 نو بهار آمد و شد زنده جهان بار دگر
 ز سنگ نيست قلب من، بيا که آب ميشود
 دل ما هر چه ريش و خسته، بهتر
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
 تو برايم مقدسی

برگ نخست » موسیقی » اشک های من همچون قطره های باران است
۴.۳
امتیاز: ۴.۳ | مجموع آراء: ۱۲
اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

شکایت ها دارم پیش کی گویم؟
افسوس ندارم محرم رازم

اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

دستم به دامانت روز قیامت
این بود سوالم، بده جوابم

شک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *