+ - x
 » دیگر ترانه ها
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 ز دستم بر نمی خيزد که يکدم بی تو بنشينم
 برايم گريه کن امشب، که تنها امشبم با تو
 ای بُت بی رحم، شکار افگنم
 ای شعله ی حزين
 کجکی ابرويت نيش گژدم است
 بگذرد، بگذرد، عمر من بگذرد
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
 بی تو گلگشت چمن ای گل بدن نايد خوشم
 آسمان خاليست، خالی، روشنانش را که برد؟

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *