+ - x
 » دیگر ترانه ها
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 چرا ديشب به سوی من نميديدی، نميديدی
 من نگويم که مرا از قفس آزاد کنيد
 بی وفا يارم کرده غم بارم
 حسنت رباید آب و تاب
 ميخندم اگر امشب، با ياد تو ميخندم
 بوی تو خيزد هنوز بوی تو از بسترم
 از تنگنای محبس تاریکی
 خنده به لب های ترا
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *