+ - x
 » دیگر ترانه ها
 از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 مرا آنروز گريان آفريدن، آفريدن
 ياد آن سرو روان آيد همی
 تا كی به تمنای وصال تو يگانه
 رو سر بنه ببالين تنها مرا رها کن
 عاشق شده يی ای دل غمهايت مبارک باد
 برويد ای حريفان
 اگر اين آسمان ستاره نداشت
 تنهاترین مرد زمینم

برگ نخست » موسیقی » ش » شبهای روشن
۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۲
شبهای روشن تنها نشینیم
در پهلوی هم در نور مهتاب

تا باد خیزد نالنده از کوه
تا نور افتد لرزنده بر آب

تا باد خیزد نالنده از کوه
تا نور افتد لرزنده بر آب

در کوه پیچد دلکش صدایی
از دور آید گلبانگ نایی

از دور آید گلبانگ نایی

غم های دل را با هم بگوییم

غم های دل را با هم بگوییم
من با نیازی، تو با ادایی

من با نیازی، تو با ادایی

***

شبهای روشن تنها نشینیم
در پهلوی هم در نور مهتاب
تا باد خیزد نالنده از کوه
تا نور افتد لرزنده بر آب
در کوه پیچد دلکش صدایی
از دور آید گلبانگ نایی
غمهای دل را با هم بگوییم
من با نیازی تو با ادایی
زین آب خندان آئینه بندم
تا صبح بینی روی چو ماهت
از شاخ سنبل شب شانه سازم
تا بر فشانی موی سیاهت
این خلوت عشق این شام زیبا
این لرزش موج این رقص اختر
من دیده پر خون تو گل بدامن
من شعر بر لب تو شور بر سر
باد بهاران از بعد مردن
بر تربت من زین گل بکاری
ای ابر نیسان بر مدفن من
در پای این کوه اشکی بباری
با ناله زار با صوت محزون
بر روی آن قبر بلبل تو هم باز
چندان بنالی کاندر دل خاک
از ناله تو نالم به آواز

استاد خليل الله خليلی

بشنوید:


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *