+ - x
 » دیگر ترانه ها
 امشب از باده خرابم کن و بگذار بميرم
 چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من (مجلسی)
 برويد ای حريفان
 عاشقم، عاشق به رويت، گر نميدانی بدان
 شبهاي ظلمانی، ميان طوفان ها
 زندگی آخر سر آيد، بندگی در کار نيست
 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 دلت ميخواد برای تو خود را فدايی کنم
 مُردم از درد و نمی آيی به بالينم هنوز (وفای شمع)

برگ نخست » موسیقی » ب » با خبر باش
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۴
با خبر باش، با خبر!
شب به پیشت می آیم
گره ز زلفت میگشایم
لب بر لبانت میسایم
تو، چی بخواهی، چی نخواهی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *