+ - x
 » دیگر ترانه ها
 نو بهار آمد و شد زنده جهان بار دگر
 چرا ديشب به سوی من نميديدی، نميديدی
 ستاره ديده فرو بست و آرميد بيا
 دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا
 سرود شبانگاه
 الهی من نميدانم، به علم خود تو ميدانی
 يارک من تو چرا خوش باور هستی گلم
 گر چه چشم تو پی بردن دلهاست هنوز
 گذشت آنکه تو سر خيل دلبران بودی
 ای دزديده چشم از آهو

برگ نخست » موسیقی » ب » به کس چی؟
۴.۸
امتیاز: ۴.۸ | مجموع آراء: ۶
تو گر هستی به پاکی شُهرۀ شهر
مرا رسوا و بدنام آفریدن
اگر می خواره و مستم به کس چی؟ به کس چی؟
اگر آواره و مستم به کس چی؟ به کس چی؟
اگر پیمانه بشکستم به کس چی؟ به کس چی؟
اگر آواره و مستم به کس چی؟ به کس چی؟
اگر باشی تو امشب لیلی من، به کس چی؟ به کس چی؟
چو مجنون عاشقت هستم به کس چی؟ به کس چی ؟
اگر باشی توامشب ساقی من به کس چی؟ به کس چی؟
دهی پیمانه به دستم به کس چی؟ به کس چی؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *