+ - x
 » دیگر ترانه ها
 افسوس که عشق پاک تو رنگ هوس گرفت
 کيستم من؟ رهنورد آواره و ديوانه يی
 ای دزديده چشم از آهو
 بگو که گل نفرستد کسی به خانه ی من
 پنداشتم هميشه گل خاطر منی
 خدا بود يارت، قرآن نگهدارت
 از غمت ای نازنين ، عزم سفر ميکنم
 چشم سيه داری قربانت شوم من
 ميروم خسته و افسرده و زار (وداع)
 ای بُت بی رحم، شکار افگنم

برگ نخست » موسیقی » ب » بوی تو خيزد هنوز بوی تو از بسترم
۴.۳
امتیاز: ۴.۳ | مجموع آراء: ۱۶
بوی تو خیزد هنوز بوی تو از بسترم
ای لب نوشین بماند داغ تو بر پیکرم
بسترم آشفته است بوی ترا میدهد
لیک تهی مانده است جای تو در بسترم
از تو همین آرزوست چون شب دوشین من
باز شب دیگرم باش شب دیگرم
بوی تو خیزد هنوز بوی تو از بسترم


تا کنون ۴ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

fatima.hussaini5@gmail.com:

ذره ای بی حاصلم مهردرخشانتوي
درهمه ذرات جان مهر تومی پرورم
I love Ahmad Zahir
صیام نایاب:

این آهنگ را که می شنوم گریه ام می گیرد.

احمد ظاهر, دوستت دارم
صیام نایاب:

زره ای بی حاصلم مهر درخشان تویی
در همه ذرات جان مهر تو می پرورم
Aminullah Altaf:

واقعا زیباست ... روحش شاد
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *