+ - x
 » دیگر ترانه ها
 آخر ای دریا
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
 به جز تو مونس ديگر درين ديار ندارم
 دلت ميخواد برای تو خود را فدايی کنم
 گر چه مستيم و خرابيم چو شب های دگر
 بداغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی
 تا لبش در نظرم ميگذرد
 نی، نی، هرگز، هرگز
 کرده ام ناله بسی، در پی همنفسی
 از تو دورم

برگ نخست » موسیقی » چ » چشم سيه داری قربانت شوم من
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱
چشم سیه داری قربانت شوم من
خانه کجا داری مهمانت شوم من
زلف سیه داری قربانت شوم من
خانه کجا داری مهمانت شوم من
سرت عاشق شدم رویته قربان
گرفتار تو ام مویته قربان
هزاران راز دل نا گفته گفتی
دو چشمان سخن گویته قربان
اگر یار مرا دیدی به خلوت
بگو ای بیوفا ای بی مروت
گربیان را ز دستت چاک کردم
نخواهم دوخت تا روز قیامت


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *