+ - x
 » دیگر ترانه ها
 باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 يار از دل من خبر ندارد
 دل ز سودای دو چشم تو به ميخانه کند رقص
 روشنی چشمم، بی تو نتوانم
 من اگر ديوانه ام زنجير کو؟
 اگر عشق باشد
 ای یار خوب من ای باوفا
 به سنگ غم زدی پيمانه ام را
 ای ماه کنعانی من آن دل که بُردی باز ده

برگ نخست » موسیقی » ح » حسنت رباید آب و تاب
۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱
حسنت رباید آب و تاب
از آفتاب، ای ماهتاب
برکن سحابی چون نقاب
ای باحجاب، ای ماهتاب

ای تاج زر اکلیل شب
ای نقریان قندیل شب
ای باعث تجلیل شب
زرین حباب ای آفتاب

حسنت رباید آب و تاب
از آفتاب، ای ماهتاب
برکن سحابی چون نقاب
ای باحجاب، ای ماهتاب

در پرتو ات می میزنم
جام پیاپی میزنم
بی تو قدح کی میزنم
بر من بتاب ای ماهتاب

برکن سحابی چون نقاب
ای با حجاب ای ماهتاب

ای کشتی زرینه پوش
باشی روان لیکن خموش
در بحر بی جوش و خروش
بی اضطراب ای ماهتاب

حسنت رباید آب و تاب
از آفتاب، ای ماهتاب
برکن سحابی چون نقاب
ای باحجاب، ای ماهتاب


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *