+ - x
 » دیگر ترانه ها
 مرا آنروز گريان آفريدن، آفريدن
 عجب صبری خدا دارد
 پر کن پياله را
 عاشق شده يی ای دل غمهايت مبارک باد
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 تنها شدم، تنها!
 زندگی آخر سر آيد، بندگی در کار نيست
 باده ها خاليست
 به ساغر نقل کرد از خم شراب، آهسته آهسته
 بنازم قلب پاکت، مادر من

برگ نخست » موسیقی » ح » حسنت رباید آب و تاب
۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱
حسنت رباید آب و تاب
از آفتاب، ای ماهتاب
برکن سحابی چون نقاب
ای باحجاب، ای ماهتاب

ای تاج زر اکلیل شب
ای نقریان قندیل شب
ای باعث تجلیل شب
زرین حباب ای آفتاب

حسنت رباید آب و تاب
از آفتاب، ای ماهتاب
برکن سحابی چون نقاب
ای باحجاب، ای ماهتاب

در پرتو ات می میزنم
جام پیاپی میزنم
بی تو قدح کی میزنم
بر من بتاب ای ماهتاب

برکن سحابی چون نقاب
ای با حجاب ای ماهتاب

ای کشتی زرینه پوش
باشی روان لیکن خموش
در بحر بی جوش و خروش
بی اضطراب ای ماهتاب

حسنت رباید آب و تاب
از آفتاب، ای ماهتاب
برکن سحابی چون نقاب
ای باحجاب، ای ماهتاب


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *