+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ترا صد بار گفتم که غلامت من
 نداند رسم ياری، بيوفا ياری که من دارم
 ای بُلبُل خوش الحان
 از اینجا تا شمالی کار دارم (شمالی)
 هنوز بر لب من، جای بوسه های تو است
 بیاييد که گلزار دميده ست
 ترا افسون چشمانم ز ره برده ست می دانم (دعوت)
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی
 دوستت دارم، والله! بالله!
 اشک های من همچون قطره های باران است

برگ نخست » موسیقی » دل ما هر چه ريش و خسته، بهتر
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲
دل ما هر چه ریش و خسته بهتر
در این ویرانه غم بنشسته بهتر

پر و بالم شکسته
خدایا! پر و بالم شکسته

ز بیداد فلک سنگ حوادث
پر و بال مرا بشکسته بهتر
ز دست چرخ کج رفتار اکنون
در شادی برویم بسته بهتر
چنین عمری که با غم یار باشد
به مستی بگذرد پیوسته بهتر

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *