+ - x
 » دیگر ترانه ها
 آهنگ زندگی خواند به گوش من
 بر خاطر آزاده، غباری ز کسم نيست
 بنازم قلب پاکت، مادر من
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
 گر چه مستيم و خرابيم چو شب های دگر
 ای گلعذار من، باغ و بهار من
 خنده به لب های ترا
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 همچو نی مينالم از سودای دل
 من نينوازم، من نينوازم

برگ نخست » موسیقی » امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم
۳.۴
امتیاز: ۳.۴ | مجموع آراء: ۹
امشب به یاد روی تو غوغا کنم ، غوغا کنم
دل را بدست غم دهم ، بس شکوه از دنیا کنم
امشب بیاد عشق تو ، با اشک خود تنها شوم
آنقدر زاری ها کنم ، تا سیل خون بر پا کنم
خندی به عشق پاک من ، گویی که من دیوانه ام
گویی من دیوانه خود در ساغر و مینا کنم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *