+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای دزديده چشم از آهو
 تو دانی تو، زچه جوهر آفريدی، دل داغدار ما را
 دست از طلب ندارم تا کام من بر آيد
 او دلبر اگر تو يار من باشی
 توبه، توبه، از شب هجران توبه
 خواب از چشمانم ربودی
 بد دعايت کنم او بد دعايت کنم
 بياييد بياييد به ميدان خرابات
 خرابم زمستی، خرابم خدايا
 ای بُت بی رحم، شکار افگنم

برگ نخست » موسیقی » گل سبو بدوش آمد، ساغر خموشان کو؟
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲
گل سبو بدوش آمد، ساغر خموشان کو؟
جام می بجوش آمد، بانگ باده نوشان کو؟
بر غمی چنین سنگین، تکیه چون کنی ای دل؟
از سبو بدوشان پُرس، خُم می فروشان کو؟
خلوت من و دل بود، عشق هم بما پیوست
بزم باده نوشان را، باده های جوشان کو؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *