+ - x
 » دیگر ترانه ها
 بهارست و سامان و افغان ندارم
 نميدانم به روی کی بخندم
 بت نازنينم، مه مهربانم
 حاشا که من به موسم گل ترک می کنم
 شبی را با من ای ماه سحرخيزان سحر کردی (مرغ بهشتی)
 از چشم تو چون اشک سفر کردم و رفتم
 از یادت من برفتم
 ای دل،ای دل، دل دیوانه
 اگر تو يارک من باشی
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت

برگ نخست » موسیقی » ای بيخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳
ای بیخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
دیدی چو رنگ زرد من، ما را رها کردی و رفتی
عشق مرا نشناختی، با دیگران پرداختی
ما را پریشان ساختی، دل باختی دل باختی
روزم سیاه کردی و رفتی
بیتو به تنها ساختم، با رنج شبها ساختم
با چشم دریا ساختم، یعنی سراپا ساختم
تو ترک ما کردی و رفتی

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *