+ - x
 » دیگر ترانه ها
 بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران
 زيبا نگارم به من نگاه کن
 ای نازنين از عشق تو، ديوانه ام، ديوانه ام
 مرگ من روزی فرا خواهد رسيد
 ز همراهان جدايی مصلحت نيست
 آسمان خاليست، خالی، روشنانش را که برد؟
 به جز تو مونس ديگر درين ديار ندارم
 ميخندم اگر امشب، با ياد تو ميخندم
 ای سرود واپسينم، جز تو پناهی ندارم
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی

برگ نخست » موسیقی » ای بيخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳
ای بیخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
دیدی چو رنگ زرد من، ما را رها کردی و رفتی
عشق مرا نشناختی، با دیگران پرداختی
ما را پریشان ساختی، دل باختی دل باختی
روزم سیاه کردی و رفتی
بیتو به تنها ساختم، با رنج شبها ساختم
با چشم دریا ساختم، یعنی سراپا ساختم
تو ترک ما کردی و رفتی

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *