+ - x
 » دیگر ترانه ها
 عجب صبری خدا دارد
 زندگی آخر سر آيد، بندگی در کار نيست
 ای دزديده چشم از آهو
 بیوفايی مکن ای نگارم
 من مست و تو ديوانه، ما را کی برد خانه؟!
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
 صبح دميد و روز شد، يار بدين بهانه رفت
 عاشقم، عاشق به رويت، گر نميدانی بدان
 هنوز بر لب من، جای بوسه های تو است
 نميدانم به روی کی بخندم

برگ نخست » موسیقی » ای دل،ای دل، دل دیوانه
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۳
ای دل،ای دل، دل دیوانه
در عشقش شدی افسانه
در دامش شدی زولانه
ای دل، ای دل
تو را از دور می بینم چه حاصل
به پهلویت نمی شینم چه حاصل
درخت حُسن تو گلزار کرده
از آن گلها نمی چینم چه حاصل
بیا که در بغل تنگت بگیرم
بلای کاکل چنگت بگیرم
مرا که سیصد و شصت بوسه دادی
بیا که از لب قندت بگیرم
سیه چشمک به دل بند تو باشد
بقای جان ز پیوند تو باشد
سفر کردم به گلشن های دنیا
ندیدم کس که مانند تو باشد

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *