+ - x
 » دیگر ترانه ها
 دلت ميخواد برای تو خود را فدايی کنم
 اين چه عشقيست که در دل دارم؟
 مبارک، مبارک، جمهوری ما مبارک!
 آهنگ زندگی خواند به گوش من
 دل ما هر چه ريش و خسته، بهتر
 کی باشد و کی؟
 بر خاطر آزاده، غباری ز کسم نيست
 تا لبش در نظرم ميگذرد
 آغاز گشته زندگی (چون سحر)
 کی رفته يی ز دل که تمنا کنم ترا؟

برگ نخست » موسیقی » ای دزديده چشم از آهو
۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۵
ای دزدیده چشم از آهو
آموخته افسون به جادو
صد وعده دادی وفا کو
ای فریبگر ای دروغگو
من با تو نمی ستیزم
از تو دیده خون ریزم
وقتی میخواهم گریزم
میگویی نرو عزیزم
آه چه بی رحمی تو مهرو
ای فریبگر از دروغگو

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *