+ - x
 » دیگر ترانه ها
 بد دعايت کنم او بد دعايت کنم
 کجکی ابرويت نيش گژدم است
 ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی
 به آسمان بگوييد، به دلبران رسانيد
 غمش در نهانخانه ی دل نشيند
 ز دستم بر نمی خيزد که يکدم بی تو بنشينم
 پيدا شد و پيدا شد، گمگشته ی ما امشب
 امشب از باده خرابم کن و بگذار بميرم
 خنده به لب های ترا
 ای بيخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من

برگ نخست » موسیقی » ای نازنين از عشق تو، ديوانه ام، ديوانه ام
۲.۹
امتیاز: ۲.۹ | مجموع آراء: ۷
ای نازنین از عشق تو، دیوانه ام، دیوانه ام
وز دیگران یکبارگی، بیگانه ام، بیگانه ام
این مردم عاقل نما، بگذار و پیش من بیا
من با همه دیوانگی، فرزانه ام، فرزانه ام
دنبال دانایان مرو، یار جهانجویان مشو
من از حقیقت خوشترم، افسانه ام، افسانه ام
از عطر و لطف و رنگ تو، دل می کند آهنگ تو
تا جلو چون گل کردۀ، پروانه ام، پروانه ام
در داستانهای کهن، جای تو باشد نزد من
ای بهتر از گنج و گهر، ویرانه ام، ویرانه ام
هر لحظه یی بنوازمت، وز جان نثاری سازمت
دانی که من در عاشقی، جانانه ام، جانانه ام
نزدیک خویشت خوانده ام، در انتظارت مانده ام
دیگر چرا در میزنی، در خانه ام، در خانه ام

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *