+ - x
 » دیگر ترانه ها
 يارب غم بی رحمی جانان به کی گويم؟
 پيری رسيد و فصل جوانی دگر گذشت
 بگذرد، بگذرد، عمر من بگذرد
 ای شعله ی حزين
 ای ساربان آهسته رو کارام جانم می‌رود
 گر کنی يک نظاره ميزيبد
 برايم گريه کن امشب، که تنها امشبم با تو
 يار با ما بيوفايی ميکند
 ای بُت بی رحم، شکار افگنم
 من اگر ديوانه ام زنجير کو؟

برگ نخست » موسیقی » ای شعله ی حزين
۴.۶
امتیاز: ۴.۶ | مجموع آراء: ۱۰
ای شعله ی حزین
ای عشق آتشین
ای درد واپسین

این شور تست یا که جنون سرشکها
یا شعر من که میدهدم سوز جاودان

دیگر نبویمش
شبها نجویمش
رازی نگویمش

تا در فراق و ناله و درد و شکنجه ها
آهسته طی کنم ره خاموش رفتگان

پهلوی کهسار
در پای آبشار
بر روی سبزه زار

بر پا شود قیامت بوس و کنارها
اما ز ما گسسته بود عمر ها عنان

شاید که سالها
لرزان ستاره ها
مهتاب پاره ها

در آسمان صاف و بالای ابرها
تابد فراز شهر و نباشد ز ما نشان

تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

Ahmad:

وقتی این آهنگ را میشنوم به خاطارات دیرینه میروم
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *