+ - x
 » دیگر ترانه ها
 سلطان قلبها
 دوستت دارم هميشه، هميشه
 رقص بکن، شور بده خرمن زلفان
 در دامن صحرا بی خبر از دنيا
 آهنگ زندگی خواند به گوش من
 ای به ديده ام تاريک، ماه آسمان بی تو
 يار با ما بيوفايی ميکند
 گر چه چشم تو پی بردن دلهاست هنوز
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از جهان بی رخ او صرف نظر می کنم

برگ نخست » موسیقی » کی باشد و کی؟
۱.۵
امتیاز: ۱.۵ | مجموع آراء: ۲
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
شبی باشد که نور ماهتاب باشد به گلشن
می ناب باشد و تنها فقط او باشد و من
من و او دست به گردن تا سحرگاه
به هر سو شرشر آب باشد و گلها سوسن
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
در آن شب من بر و دوش و لب نوشش ببوسم
گهی روی و گهی موی و بناگوشش ببوسم
چو چشمش همره ام صد راز گوید
گهی چشم و گهی لبهای خاموشش ببوسم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *