+ - x
 » دیگر ترانه ها
 به سنگ غم زدی پيمانه ام را
 لاړ شه ننګرهار ته کميس تور ما ته راوړه
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب
 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
 از تنگنای محبس تاریکی
 شبهای روشن
 بسکه جفا ز خار و گل، ديده دل رميده ام
 از پيش من برو که دل آزارم
 باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو
 ای رشک گلها، دادی فريبم

برگ نخست » موسیقی » خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۹
خبر داری که دین و عشق و ایمانم تویی جانا؟ ای جانا!
خبر داری که درد و رنج و درمانم تویی جانا؟ ای جانا!
قبول عشق من کن ای سرت گردم به الطافت، ای جانا!
که منظور دل زار و پریشانم تویی جانا، ای جانا!
دلم را برده از کف خنده های نازنین تو، ای جانا!
انیس گریه های شام هجرانم تویی جانا، ای جانا!

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *