+ - x
 » دیگر ترانه ها
 بگذرد، بگذرد، عمر من بگذرد
 خودت ميدانی گل من، خودت ميدانی
 شبی ز شبها، من و تو تنها
 همه روز از تو به قهرم
 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
 آمد نفس صبح و سلامت نرسانيد
 از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
 گاه در آغوش اين، گاه در آغوش آن
 توبه، توبه، از شب هجران توبه
 دل ما هر چه ريش و خسته، بهتر

برگ نخست » موسیقی » مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۶
مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی
از درت بیرون کردی، خیر نبینی
تا به کی این مرغ دل از غم بمیرد
پهلو نشین تو را خدایم بگیرد
ترا از دور میبینم چه حاصل
به پهلویت نمی نشینم چه حاصل
درخت حسن تو گلزار کرده
از آن گلها نمیچینم، چه حاصل
سیاه چشمک به دل بند تو باشد
بقای جان ز پیوند تو باشد
سفر کردم به گلشن های دنیا
ندیدم کس که مانند تو باشد

تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

میلاد:

سروده ي زیبایی بود.
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *