+ - x
 » دیگر ترانه ها
 بريده باد پای من، اگر رود بخانه اش
 مُردم از درد و نمی آيی به بالينم هنوز (وفای شمع)
 بهار آمد
 مبارک، مبارک، جمهوری ما مبارک!
 پيدا شد و پيدا شد، گمگشته ی ما امشب
 ای عشق! ز دست تو قلب من سوخته، سوخته
 ز دستم بر نمی خيزد که يکدم بی تو بنشينم
 خودت ميدانی گل من، خودت ميدانی
 فقط سوز دلم را در جهان پروانه ميداند
 شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

برگ نخست » موسیقی » کيستم من؟ رهنورد آواره و ديوانه يی
۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱۱
کیستم من؟ رهنورد آواره و دیوانه یی
داغ مجنونم ز دست بی کسی افسانه یی
نی قبول زاهدم من، نی ز پیر می فروش
نی به مسجد راه دادند، نی در آن میخانه یی
برگ خشکم از درخت آرزو افتاده ام
نی بگلشن راه دادند نی در آتشخانه یی

تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

leyla didar tunçoğlu:

کیستم من؟ رهنورد آواره و دیوانه یی
داغ مجنونم ز دست بی کسی افسانه یی
نی قبول زاهدم من، نی ز پیر می فروش
نی به مسجد راه دادند، نی در آن میخانه یی
برگ خشکم از درخت آرزو افتاده ام
نی بگلشن راه دادند نی در آتشخانه یی -
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *