+ - x
 » دیگر ترانه ها
 دلکم، ای دلکم، ای دلکم
 هوای عشق تو از سر بدر نخواهد رفت
 توبه، توبه، از شب هجران توبه
 ای بُلبُل خوش الحان
 من نينوازم، من نينوازم
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
 تو با منی، تو با منی
 از یادت من برفتم
 دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا
 اين چه عشقيست که در دل دارم؟

برگ نخست » موسیقی » من اگر ديوانه ام زنجير کو؟
۴.۴
امتیاز: ۴.۴ | مجموع آراء: ۵
من اگر دیوانه ام زنجیر کو؟
گر اسیر دانشم تدبیر کو؟
گر ز خاکم این رمیدن ها ز چیست؟
ور ز بادم آرمیدن ها ز چیست؟
عقل دادندم که دانم راز دوست
من ندیدم زین ظواهر غیر پوست

من اگر دیوانه ام زنجیر کو؟
گر اسیر دانشم تدبیر کو؟
گر ز خاکم این رمیدن ها ز چیست؟
ور ز بادم آرمیدن ها ز چیست؟

گر شدم پیدا برای امتحان
گر شدم پیدا برای امتحان

امتحان و مشت خاک ناتوان

من اگر دیوانه ام زنجیر کو؟
گر اسیر دانشم تدبیر کو؟
گر ز خاکم این رمیدن ها ز چیست؟
ور ز بادم آرمیدن ها ز چیست؟

گر شدم پیدا که در زحمت شوم
گر شدم پیدا که در زحمت شوم
دیگران را مایه ی راحت شوم


من اگر دیوانه ام زنجیر کو؟
گر اسیر دانشم تدبیر کو؟
گر ز خاکم این رمیدن ها ز چیست؟
ور ز بادم آرمیدن ها ز چیست؟

بشنوید:


تا کنون ۲ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

Hamed Attayi:

Bisyar Aalyee
فرید:

اغاجان شعر استاد خلیلی را غلط نوشه اید به دیوان استاد مراجعه نمایید

پاسخ
بخش های غلط را با مراجعه به دیوان ایشان اصلاح نمودیم. البته شعر با در نظرداشت سروده ی احمد ظاهر ترتیب گردیده است.

با سپاس
مسعود عثمانی نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *