+ - x
 » دیگر ترانه ها
 با آن همه قول و قرار و پيمان
 کی رفته يی ز دل که تمنا کنم ترا؟
 زيبا نگارم به من نگاه کن
 برايم گريه کن امشب، که تنها امشبم با تو
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
 آهسته برو
 از پيش من برو که دل آزارم
 ای دل تو گريه کم کن تا چشم تر نباشد
 توبه، توبه، از شب هجران توبه

برگ نخست » موسیقی » مرا آنروز گريان آفريدن، آفريدن
۲.۳
امتیاز: ۲.۳ | مجموع آراء: ۳
مرا آنروز گریان آفریدن، آفریدن
که دامان بیابان آفریدن، آفریدن
به شور از گریه آوردند و دل را
ازین یک قطره طوفان آفریدن، آفریدن
ز روز من سیاهی وام کردند
شب تاریک هجران آفریدن، آفریدن
خراب شد آن زمان معموری دل
که عشق خانه ویران آفریدن، آفریدن

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *