+ - x
 » دیگر ترانه ها
 روشنی چشمم، بی تو نتوانم
 گفتی که می بوسم تُرا گفتم تمنا می کنم
 بگذار بگريم من و بگذار بگريم
 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
 هرگز هرگز هرگز
 دانم چرا چشمان تو اشک آتشبار دارد
 کرده ام ناله بسی، در پی همنفسی
 دل ز سودای دو چشم تو به ميخانه کند رقص
 ز بس به ياد تو هر شب خدا خدا کردم
 توبه، توبه، از شب هجران توبه

برگ نخست » موسیقی » گر کنی يک نظاره ميزيبد
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۵
گر کنی یک نظاره میزیبد
به تو ای ماه پاره میزیبد
از فراقت دل ستم زده را
گر کنم پاره پاره میزیبد
اشک خونین ز دیده در هجرت
گر نماید فواره میزیبد
شعری از قهر که حیرت انگیزد
گر بخوانی دوباره میزیبد

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *