+ - x
 » دیگر ترانه ها
 مگر خدا ز رقيبان ترا جدا بکند
 باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو
 ای به ديده ام تاريک، ماه آسمان بی تو
 شبی ز شبها، من و تو تنها
 چشم سيه داری قربانت شوم من
 هرگز هرگز هرگز
 از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای ماه کنعانی من آن دل که بُردی باز ده
 يارک من تو چرا خوش باور هستی گلم

برگ نخست » موسیقی » ناله کن ای دل شوريدۀ من
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۶
ناله کن ای دل شوریدۀ من
که ز من یار رمیدست امشب
آو که اندر دل من جایش بود
ز لب بام پریدست امشب
همگی خندۀ مستانه کنند
لیک من گریه ی مستانه کنم
این دلی را که ملول است و غمین
بهتر آنست که دیوانه کنم
چون که او نیست کنون در بر من
همه شب خانه ی من تاریک است
میروم سوی دیاران دگر
قدم مرگ بمن نزدیک است

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *