+ - x
 » دیگر ترانه ها
 من بار سنگينم مرا بگذار و بگذر
 بر خاطر آزاده، غباری ز کسم نيست
 آخرین شام آشنایی
 شبی ز شبها، من و تو تنها
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 چشم به راهت دل به يادت گريه کردم
 از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
 اگر عشق باشد
 تا لبش در نظرم ميگذرد
 شادی کنيد ای دوستان، من شادم و آسوده ام

برگ نخست » موسیقی » صد ره در انتظارت، تا پشت در دويدم
۴.۷
امتیاز: ۴.۷ | مجموع آراء: ۶
صد ره در انتظارت، تا پشت در دویدم
پایم ز کار افتاد، و آنگه بسر دویدم
تا یک صدای پایی، ز آن سوی در شنیدم
جستم ترا ندیدم، بار دگر دویدم
شب رفت پیش چشمم، دنیا سیاه گردید
خورشید من نیامد، من بیثمر دویدم
صد ره سرم به در خورد، چون وقت وعده تو
هر قدر دیر تر شد، من تند تر دویدم
شاید دل تو میسوخت بهتر ندید چشمم
چون با لبان خشک و چشمان تر دویدم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *