+ - x
 » دیگر ترانه ها
 دور از تو هرشب تا سحر گریان چو شمع محفلم
 همه روز از تو به قهرم
 ميروم خسته و افسرده و زار (وداع)
 خال به کنج لب يکی، طرۀ مشک و فام دو
 چرا ديشب به سوی من نميديدی، نميديدی
 آخرین شام آشنایی
 من رانده ز ميخانه ام از من بگريزيد
 ترا افسون چشمانم ز ره برده ست می دانم (دعوت)
 برايم گريه کن امشب، که تنها امشبم با تو
 دزد عشقم من و ديشـب ره دلـها زده ام

برگ نخست » موسیقی » سرود شبانگاه
۳.۵
امتیاز: ۳.۵ | مجموع آراء: ۲
سرود شبانگاه، چه خوش گاه و ناگاه
رسد ناگهانی، ز نای شبانی
به این نغمه خو کن
به میخانه رو کن
ز می پر سبو کن
سرود شبانگاه، چه خوش گاه و ناگاه
خدا را، تو ای عشق و مستی
بیا سویم هر جا که هستی
سپید ابر باد
چمن رنگ کارد
صبا برگ بارد
سرود شبانگاه، چه خوش گاه و ناگاه
من آن ریخته برگ زردم
نهالا، به گردت بگردم
نماند چمن ها
نه ما و نه من ها
بماند سخن ها
سرود شبانگاه، چه خوش گاه و ناگاه

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *