+ - x
 » دیگر ترانه ها
 نبری گمان که مفتی بخدا رسيده باشی
 بهار آمد
 شد ابر پاره پاره، چشمک بزن ستاره
 رهان مرا از درد و ناتوانی
 ای ماه کنعانی من آن دل که بُردی باز ده
 مرا چون قطرۀ اشکی ز چشم انداختی رفتی
 اگر بهار بيايد
 بگذار بگريم من و بگذار بگريم
 ساقيا مرا درياب،پر کن از وفا جامم
 ای دزديده چشم از آهو

برگ نخست » موسیقی » تو گل ناز همه، سرو طناز همه
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۷
تو گل ناز همه، سرو طناز همه
همه مایل به تو اند چه چاره سازم
مردم شهر به تو گفت که تو زیبای همه
من با زیبای همه چه چاره سازم
تو بیا در بر من، خوب سیمین بر من
از کنار تو جدا چه چاره سازم
من که مجنون شده ام، سخت افسون شده ام
با فسون های شما چه چاره سازم
به تو گفتند که، تویی مجلس آرای همه
آه چه مغرور شدۀ چه چاره سازم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *