+ - x
 » دیگر ترانه ها
 دوستت دارم، والله! بالله!
 شبی ز شبها، من و تو تنها
 از ناز چه می خندی ، بر ديده که می گريد ؟
 اشک های من همچون قطره های باران است
 امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم
 سلطان قلبها
 از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 خنده به لب های ترا
 از آن روز که پیمان با تو بستم

برگ نخست » موسیقی » تو گل ناز همه، سرو طناز همه
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۷
تو گل ناز همه، سرو طناز همه
همه مایل به تو اند چه چاره سازم
مردم شهر به تو گفت که تو زیبای همه
من با زیبای همه چه چاره سازم
تو بیا در بر من، خوب سیمین بر من
از کنار تو جدا چه چاره سازم
من که مجنون شده ام، سخت افسون شده ام
با فسون های شما چه چاره سازم
به تو گفتند که، تویی مجلس آرای همه
آه چه مغرور شدۀ چه چاره سازم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *