+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ياد روزگار شيرين، خاطرات عشق ديرين
 وای من بيهوده ام
 کجکی ابرويت نيش گژدم است
 بهارست و سامان و افغان ندارم
 کی رفته يی ز دل که تمنا کنم ترا؟
 ميروم خسته و افسرده و زار (وداع)
 بياييد بياييد به ميدان خرابات
 وقتی که دل تنگست، فايده اش چيست آزادی؟
 کی باشد و کی؟
 مُردم از درد و نمی آيی به بالينم هنوز (وفای شمع)

برگ نخست » موسیقی » وقتی که دل تنگست، فايده اش چيست آزادی؟
۳.۳
امتیاز: ۳.۳ | مجموع آراء: ۷
وقتی که دل تنگست، فایده اش چیست آزادی؟
زندگی زندانست، وقتی نباشه شادی
آدم که غمگینست، دنیا براش زندانه
در بین صد میلیون، باز هم تنها میمانه
دنیای زندانی دیوارست
زندانی از دیوار بیزارست
پرنده که بالش میسوزد
دل غم به حالش میسوزد
آخر مرگ است برایش رهایی
پرنده که بالش میسوزد
دنیای زندانی دیوار است
زندانی از دیوار بیزار است
وقتی که دل تنگست، فایده اش چیست آزادی؟
زندگی زندان است وقتی نباشه شادی
در دنیا هر کجا پرنده یی اسیره
وقتی که میخوانه آدم دلش میگیره
دنیای زندانی دیوارست
زندانی از دیوار بیزارست

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *