+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای دزديده چشم از آهو
 مگر خدا ز رقيبان ترا جدا بکند
 گذشت آنکه تو سر خيل دلبران بودی
 يارک من تو چرا خوش باور هستی گلم
 کی رفته يی ز دل که تمنا کنم ترا؟
 گر چه چشم تو پی بردن دلهاست هنوز
 سرود شبانگاه
 ای رشک گلها، دادی فريبم
 تو به یک دشت پر از گل
 الهی من نميدانم، به علم خود تو ميدانی

برگ نخست » موسیقی » وای من بيهوده ام
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱
وای من بیهوده ام
وای من بیهوده ام، بیهوده در کار ها
در کارها

[دو بار]

آه من افتاده ام
آه من افتاده ام، افتاده چون بیمارها
بیمارها

[دو بار]

خالی ام خالیتر از یک خاک یا از یک سکوت
ای شما از زندگی
ای شما از زندگی لبریزها، سرشارها
سرشارها

وای من بیهوده ام
وای من بیهوده ام، بیهوده در کار ها
در کارها

آه من افتاده ام
آه من افتاده ام،افتاده چون بیمارها
بیمارها

روزهایم، هفته هایم، سالهایم چیست؟ چیست؟
چیست؟ چیست؟
روزهایم، هفته هایم، سالهایم چیست؟ چیست؟
چیست؟ چیست؟
داستان کهنه یا
داستان کهنه یا تقلید ها، تکرار ها
تکرار ها

وای من بیهوده ام
وای من بیهوده ام، بیهوده در کار ها
در کارها

آه من افتاده ام
آه من افتاده ام، افتاده چون بیمارها
بیمارها

وای من بیهوده ام
وای من بیهوده ام، بیهوده در کار ها
در کارها

آه من افتاده ام
آه من افتاده ام، افتاده چون بیمارها
بیمارها


تا کنون ۲ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

فهیم:

اشتبا در فرد دوم
آه من افتاده ام افتاده چون بیمارها
Sajid:

اشتباه در فرد سوم روزو هایم هفته ها

پاسخ
سروده را مرور و بازنویسی شد.
با سپاس از شما

پنجره نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *