+ - x
 » دیگر ترانه ها
 شب چو در بستم و مست از می نابش کردم
 شبی ز شبها، من و تو تنها
 ستاره ديده فرو بست و آرميد بيا
 شبی را با من ای ماه سحرخيزان سحر کردی (مرغ بهشتی)
 بداغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی
 ای ساربان آهسته رو کارام جانم می‌رود
 سوز قلبم جاودانی، سيل اشکم ارغوانی
 شبهای روشن
 تو با منی، تو با منی
 شکست عهد من و گفت هر چه بود گذشت

برگ نخست » موسیقی » وای من بيهوده ام
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱
وای من بیهوده ام
وای من بیهوده ام، بیهوده در کار ها
در کارها

[دو بار]

آه من افتاده ام
آه من افتاده ام، افتاده چون بیمارها
بیمارها

[دو بار]

خالی ام خالیتر از یک خاک یا از یک سکوت
ای شما از زندگی
ای شما از زندگی لبریزها، سرشارها
سرشارها

وای من بیهوده ام
وای من بیهوده ام، بیهوده در کار ها
در کارها

آه من افتاده ام
آه من افتاده ام،افتاده چون بیمارها
بیمارها

روزهایم، هفته هایم، سالهایم چیست؟ چیست؟
چیست؟ چیست؟
روزهایم، هفته هایم، سالهایم چیست؟ چیست؟
چیست؟ چیست؟
داستان کهنه یا
داستان کهنه یا تقلید ها، تکرار ها
تکرار ها

وای من بیهوده ام
وای من بیهوده ام، بیهوده در کار ها
در کارها

آه من افتاده ام
آه من افتاده ام، افتاده چون بیمارها
بیمارها

وای من بیهوده ام
وای من بیهوده ام، بیهوده در کار ها
در کارها

آه من افتاده ام
آه من افتاده ام، افتاده چون بیمارها
بیمارها


تا کنون ۲ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

فهیم:

اشتبا در فرد دوم
آه من افتاده ام افتاده چون بیمارها
Sajid:

اشتباه در فرد سوم روزو هایم هفته ها

پاسخ
سروده را مرور و بازنویسی شد.
با سپاس از شما

پنجره نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *