+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 بريده باد پای من، اگر رود بخانه اش
 خواب از چشمانم ربودی
 سحر میگفت بلبل باغبان را
 برويد ای حريفان
 کرده ام ناله بسی، در پی همنفسی
 بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران
 هنوز بر لب من، جای بوسه های تو است
 باز ميخواهم ترا، ای عشق من
 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

برگ نخست » موسیقی » آهسته برو
۳.۵
امتیاز: ۳.۵ | مجموع آراء: ۱۷
خواهران و برادران مرا یاد کنید
آهسته برو، ماه من آ هسته برو
تابوت مرا ز چوب شمشاد کنید
آهسته برو، ماه من آ هسته برو
سرو روان آهسته برو

تا بوت مرا قدم، قدم بردارید
آ هسته برو، سروی روان آهسته برو
در خاک سیاه مانده و فریاد کنید
آهسته برو، ماه من آهسته برو
سروی روان آهسته برو

قربانت شوم سفید گردن موره
آهسته برو، ماه من آهسته برو
کی امر خدا شود نشینیم جوره
کی امر خدا شود شویم آیینه مصاف
پای وازی شویم به دل نمانه غوره

آ هسته برو، ماه من آهسته برو
سروی روان آهسته برو
شاه روان آهسته برو

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *