+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
 تنها شدم، تنها!
 به ساغر نقل کرد از خم شراب، آهسته آهسته
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب
 کرده ام ناله بسی، در پی همنفسی
 به آسمان بگوييد، به دلبران رسانيد
 زغم زار و حقيرم، با کی گويم ؟
 از پيش من برو که دل آزارم
 آهسته برو
 او بانو بانو جانا، او شهر بانو جانا

برگ نخست » موسیقی » اشک های من همچون قطره های باران است
۴.۳
امتیاز: ۴.۳ | مجموع آراء: ۱۲
اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

شکایت ها دارم پیش کی گویم؟
افسوس ندارم محرم رازم

اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

دستم به دامانت روز قیامت
این بود سوالم، بده جوابم

شک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *