+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ميروی از من و لبريز فغانم، چه کنم؟
 خنده به لب های ترا
 ای نازنين از عشق تو، ديوانه ام، ديوانه ام
 ایا صياد رحمی کن مرنجانيد جانم را
 آسمان خاليست، خالی، روشنانش را که برد؟
 فقط سوز دلم را در جهان پروانه ميداند
 پوشيده چون جان ميروی اندر ميان جان من
 از تنگنای محبس تاریکی
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
 باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو

برگ نخست » موسیقی » چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من (مجلسی)
۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۸
چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من

چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من
جواب ناله ها و گریه ها و های های من

امید و آرزویم برده یی با خود که در دنیا

امید و آرزویم برده یی با خود که در دنیا
نماند آرزوی زنده بودن از برای من
نماند آرزوی زنده بودن از برای من

چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من

چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *