+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای خدا! مادر من باز به من ده
 باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو
 تا بجفايت خوشم، ترک جفا کرده يی
 گر چه چشم تو پی بردن دلهاست هنوز
 ميروی از من و لبريز فغانم، چه کنم؟
 هنوز بر لب من، جای بوسه های تو است
 ایا صياد رحمی کن مرنجانيد جانم را
 پيدا شد و پيدا شد، گمگشته ی ما امشب
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)

برگ نخست » موسیقی » آخر ای دریا
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۱
آخر ای دریا
آخر ای دریا

آخر ای دریا
آخر ای دریا

تو هم چون من دل دیوانه داری
تو هم چون من دل دیوانه داری
موج بر کف
شور درسر
نالۀ مستانه داری

عمربی پا گر نه ای
هردم چراپا در گریزی
ذوق هستی گر نه ای
آخر چرا سامانه داری

آخر ای دریا
کجا جویم سراغ منزلت را
در چه پیدایی نهانی
در چه سرحد خانه داری
تا کجا خواهی رمیدن
تا به کی خواهی تپیدن

تا کجا خواهی رمیدن
تا به کی خواهی تپیدن
گه به ساز شمع سوزی
گه پر پروانه داری

گه پر پروانه داری

آخر ای دریا
تو هم چون من دل دیوانه داری
تو هم چون من دل دیوانه داری
موج بر کف
شور درسر
نالۀ مستانه داری

بشنوید:


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *