+ - x
 » دیگر ترانه ها
 شادی کنيد ای دوستان، من شادم و آسوده ام
 آخرین شام آشنایی
 گر چه رفتی از برم اما فراموشم مکن
 اگر ز خلق ملامت و گر ز کرده ندامت (فروغ امید)
 نداند رسم ياری، بيوفا ياری که من دارم
 دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا
 خنده به لب های ترا
 با آن همه قول و قرار و پيمان
 ز بس به ياد تو هر شب خدا خدا کردم
 شکايت دارم

برگ نخست » موسیقی » آخر ای دریا
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۱
آخر ای دریا
آخر ای دریا

آخر ای دریا
آخر ای دریا

تو هم چون من دل دیوانه داری
تو هم چون من دل دیوانه داری
موج بر کف
شور درسر
نالۀ مستانه داری

عمربی پا گر نه ای
هردم چراپا در گریزی
ذوق هستی گر نه ای
آخر چرا سامانه داری

آخر ای دریا
کجا جویم سراغ منزلت را
در چه پیدایی نهانی
در چه سرحد خانه داری
تا کجا خواهی رمیدن
تا به کی خواهی تپیدن

تا کجا خواهی رمیدن
تا به کی خواهی تپیدن
گه به ساز شمع سوزی
گه پر پروانه داری

گه پر پروانه داری

آخر ای دریا
تو هم چون من دل دیوانه داری
تو هم چون من دل دیوانه داری
موج بر کف
شور درسر
نالۀ مستانه داری

بشنوید:


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *