+ - x
 » دیگر ترانه ها
 دل ما هر چه ريش و خسته، بهتر
 ساقيا مرا درياب،پر کن از وفا جامم
 مرا چون قطرۀ اشکی ز چشم انداختی رفتی
 از ناز چه می خندی ، بر ديده که می گريد ؟
 کجکی ابرويت نيش گژدم است
 چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من (مجلسی)
 ای دزديده چشم از آهو
 وقتی که دل تنگست، فايده اش چيست آزادی؟
 من در سرای تو شور دگر دارم
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب

برگ نخست » موسیقی » افسوس که عشق پاک تو رنگ هوس گرفت
۳.۷
امتیاز: ۳.۷ | مجموع آراء: ۶
افسوس که عشق پاک تو رنگ هوس گرفت
آتش بجان این قمر زود رس گرفت
دانی امید زندگیم بود عشق تو
رفتی و عشق آنچه به من داد، پس گرفت
تا کی خدا خدا کنم، این دل ز دست تو
شد نا امید و دامن آن داد رس گرفت

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *