+ - x
 » دیگر ترانه ها
 دل ما هر چه ريش و خسته، بهتر
 تو دانی تو، زچه جوهر آفريدی، دل داغدار ما را
 با آن همه قول و قرار و پيمان
 پيدا شد و پيدا شد، گمگشته ی ما امشب
 شبی را با من ای ماه سحرخيزان سحر کردی (مرغ بهشتی)
 بد دعايت کنم او بد دعايت کنم
 ای شعله ی حزين
 مست شدم ساقی، مست شدم ساقی
 ای بُلبُل خوش الحان
 ليلی، ليلی، ليلی جان، دل مه کردی ويران

برگ نخست » موسیقی » اگر بهار بيايد
۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱۰
اگر بهار بیاید ، ترانه ها خواهم خواند
ترانه های خوش شعر و عاشقانه خواهم خواند
به گهوارۀ آغوش من چو آیی تو
بگوش خاطر تو من ، فسانه ها خواهم خواند
گشوده لانه ی عشق و فشانده دانه ی مهر
ترا پرندۀ غمگین به آشیانه خواهم خواند

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *