+ - x
 » دیگر ترانه ها
 روشنی چشمم، بی تو نتوانم
 باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو
 هنوز بر لب من، جای بوسه های تو است
 ایا صياد رحمی کن مرنجانيد جانم را
 امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 پيدا شد و پيدا شد، گمگشته ی ما امشب
 ترا صد بار گفتم که غلامت من
 رو سر بنه ببالين تنها مرا رها کن
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)

برگ نخست » موسیقی » آغاز گشته زندگی (چون سحر)
۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱۱
چون سحر روشن چراغ زندگی
بر زمین و آسمان زندگی
لحن داوودی به گوش مردمان،
مردمان ناتوان
شد طنین انداز،
ختم ساز این بندگی
آغاز گشته زندگی
آزاد از بیم فنا
آغاز شد پایندگی
دور سر افرازیست
آزاد از شرمندگی
پیر و برنای وطن
کودکان و مرد و زن
با سرور و با نشاط
کف زنان شادی کنان
یک سخن به یک زبان:
ای تو امید جوان و پیر مان
خوش آمدی ، خوش آمدی
خوش آمدی غرور ما
خوش آمدی سُرور ما
خوش آمدی ، خوش آمدی
با اتحاد دست دهیم
با اتفاق همدگر
بنای عدل پایدار
بنای عدل آمدی
به این نظام نوین
خوش آمدی ، خوش آمدی
خوش آمدی ، خوش آمدی
خوش آمدی غرور ما
خوش آمدی سُرور ما

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *