+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ستاره ديده فرو بست و آرميد بيا
 ای نام غمت ترانه ی من
 امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم
 آهسته برو
 تو با منی، تو با منی
 کی رفته يی ز دل که تمنا کنم ترا؟
 چشم به راهت دل به يادت گريه کردم
 زغم زار و حقيرم، با کی گويم ؟
 من اگر ديوانه ام زنجير کو؟
 ای بُت بی رحم، شکار افگنم

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *