+ - x
 » دیگر ترانه ها
 با آن همه قول و قرار و پيمان
 ز حادثات جهانم همين خوش آمد و بس
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
 زيبا نگارم به من نگاه کن
 بت نازنينم، مه مهربانم
 کيستم من؟ رهنورد آواره و ديوانه يی
 بیاييد که گلزار دميده ست
 يار از دل من خبر ندارد
 خرابم زمستی، خرابم خدايا
 بی وفا يارم کرده غم بارم

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *