+ - x
 » دیگر ترانه ها
 امشب به قصه ی دل من گوش ميکنی
 ای رشک گلها، دادی فريبم
 شبهای روشن
 زيبا نگارم به من نگاه کن
 تنها شدم، تنها!
 در دامن صحرا بی خبر از دنيا
 به ساغر نقل کرد از خم شراب، آهسته آهسته
 ای گلعذار من، باغ و بهار من
 خال به کنج لب يکی، طرۀ مشک و فام دو
 نه دل مفتون دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *